راهنمای نویسندگان

دستور العمل نگارش مقالات

مقدمه

نشریهٔ مواد و انرژی نشریه‌ای علمی- پژوهشی است و مقاله‌هایی را به چاپ می‌رساند که نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه فیزیک را در برگیرند.

نحوه ارسال  و بررسی مقالات

- تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه توسط همه نویسندگان الزامی است و از بررسی و چاپ مقاله‌هایی که فرم تعهدنامه نویسندگان را پر نکرده باشند خودداری می‌شود

-مؤلف باید در سایت نشریه JSCI.ir ثبت نام کند و اطلاعات مربوط به مقاله و نویسندگان را(در بخش ارسال مقاله) وارد سایت کند(نویسندگان محترم توجه داشته باشند که نام همه مؤلفان باید در سایت آورده شود در غیر این صورت در صورت پذیرش مقاله نشریه هیچ مسئولیتی در قبال کم یا زیاد بودن نویسندگان نمی پذیرد).

- مقاله‌ها باید در سه نسخه تهیه و به همراه CD آن به آدرس دفتر مجله ارسال شود.

- مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهدهٔ نویسنده(یا نویسندگان) است.

- همهٔ مقاله‌ها توسط داوران بررسی و ارزیابی شده و پس از اعلام نظر نهایی و تأیید کیفیت علمی- پژوهشی مقاله توسط داوران، مقاله در نوبت چاپ قرار گرفت.

زبان: مجله به دو زبان فارسی  و انگلیسی به چاپ می‌رسد و باید چکیده فارسی و انگلیسی، هردو، ضمیمه شود.

نحوه تدوین مقاله

ترتیب ارائه مقاله بدین خواهد بود:

- مقاله‌های ارسالی شامل برگه مشخصات مقاله، عنوان، چکیدهٔ فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، قدردانی، منابع، چکیده و واژه‌های کلیدی  به زبان انگلیسی است

    - مقاله باید روی کاغذ A4  و یک رو  تایپ شود.

- حاشیه مقاله‌ ( بالا، پایین، چپ و راست) 3 سانتی‌متر تنظیم شود.

- مقاله باید با استفاده از نرم افزار   Wordبا قلم   Times New Roman تایپ شود.

- فاصله سطرها در متن مقالهExactly 23pt.  باید باشد.

- عنوان اصلی مقاله  با قلم 18pt  Boldو در وسط باشد.

- اسم یا اسامی نویسندگان و نام دانشگاه، مؤسسه یا محل اشتغال با قلم 14 pt. و در وسط  باشد.

- تیترهای فرعی مقاله با قلمbold 14pt.   و در وسط‌  باشد.

- متن چکیده با قلم 10 pt. و نسبت به متن مقاله یک سانتی‌متر از دوطرف تورفتگی داشته باشد. خلاصه مقاله باید حاوی حداقل150 و حداکثر250 باشد (چکیده به زبان انگلیسی برگرداندن کامل چکیده فارسی به زبان انگلیسی است. واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی برگرداندن کامل واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی باشد.)

- اگر مقاله فارسی است کلمات انگلیسی داخل متن زیر نویس باشد و معادل فارسی آن در متن آورده شود.

- در بخش مربوط به زیست شناسی ذکر نام گونه، جنس و آتور حتماً الزامی است و اسامی علمی جانداران در حد گونه و جنس باید ایتالیک باشد.

- کلمات موجود در عنوان در بخش واژه های کلیدی تکرار نشود و معادل آورده شود. 

- بدنه اصلی مقاله، بحث و نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی و... با قلم  12 ptتنظیم شود.

- زیرنویس شکل‌ها  با قلم Bold 11 pt.  در وسط  تنظیم شود.

اشکال و نموداره:  نمودارها و تصاویر و شکل‌های ارسالی باید اصل (فتوگرافی) باشند و به صورت فتوکپی نباشند (جهت آن‌ها نیز مشخص شود)، تمامی تصاویر باید اسکن شده و در جای خود در متن مقاله تنظیم شود و در متن مقاله با عنوان یک‌سان «شکل» مورد اشاره قرار گیرند و به ترتیبی که در متن به آن‌ها رجوع می‌شود شماره‌گذاری شود.

 علائم ریاضی: علائم و روابط ریاضی باید تایپ شوند شماره روابط درون پرانتز در انتهای سمت راست رابطه مذکور تایپ شده و در متن مقاله مورد رجوع قرار گیرد.

جدول: جدول باید تایپ شده و در متن مقاله ظاهر شوند و دارای شماره باشند.

منابع و مراجع: منابع باید در انتهای مقاله و به همان ترتیبی که در متن مقاله با استفاده از براکت «[ ]» و با همان شماره ترتیبی که در فهرست منابع و مراجع آمده، مورد اشاره قرار گیرد.

توجه: در صورت عدم رعایت ساختار مورد نظر، مقاله به نویسنده برگردانده می‌شوند.

بخش  

توضیحات

قلم فارسی و انگلیسی 

تعهدنامه

ارائه تعهدنامه نویسنده مقاله مبنی بر جدیدبودن مطالب ارائه شده و عدم ارسال مقاله به سایر مجلات (نویسنده مسئول طی نامه‌ای گواهی خواهد کرد که مقاله را هم‌زمان برای مجله دیگری ارسال نخواهد کرد. همه نویسندگان باید فرم تعهدنامه را تکمیل و امضاء کنند و از بررسی و چاپ مقالاتی که فرم تعهدنامه نویسندگان را پر نکرده باشند خودداری می‌شود.)

Times New Roman

نویسنده رابط

ترتیب نام نویسندگان بر عهده شخص مکاتبه کننده خواهد بود و به عنوانرابط همهٔ امور مجله در مورد مقاله در نظر گرفته می‌شود و کلیه مکاتبات و اطلاع­ رسانی­‌های بعدی با وی صورت می‌گیرد. در هنگام ارسال مقاله باید نامه‌ای مبنی بر تایید نویسنده رابط به امضای کلیه نویسندگان به مجله ارسال شود که در آن ترتیب درج اسامی نویسنگان ویک" نویسنده مسئول" نیز مشخص شده باشد.

Times New Roman

زبان مقاله

 

نشریه به زبان فارسی چاپ می‌شود. 

مقاله ارسالی باید با توجه به آئین نگارش زبان فارسی،  سلیس، روان و پیراسته از غلط‌های دستوری و املا باشد، درحد امکان سعی شود برای کلمات غیرفارسی از معادل فارسی استفاده شود، به‌ویژه در مواردی که معادل فارسی مصطلح و مفهوم است، از نگارش کلمـات لاتین پرهیز شود(در هر جای متن که لازم به نظر می‌رسد، برای بیان اصطلاحات انگلیسی حتی‌الامکان از معادل فارسی آن‌ها استفاده شود و اصطلاح انگلیسی مربوطه به صورت زیرنویس در پایین صفحه آورده و چنان‌چه واژه بیگانه فاقد معادل دقیق و پذیرفته شده باشد، بعد از آوا نویسی آن به زبان فارسی، اصل کلمات به زبان اصلی زیرنویس آورده شود.)

Times New Roman

برگ مشخصات  

همراه هر مقاله باید یک برگ مشخصات که نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان ، رتبه علمی و عنوان دانشگاهی ، نام مرکز یا سازمانی که تحقیق در آن انجام شده است، تاریخ ارسال و نشانی دقیق به همراه شماره تلفن، و پست الکترونیک، به دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر شود نشانی و آدرس پست الکترونیک نویسنده که مسئول مکاتبات و تماس خواهد بود نوشته می شود و این مشخصات نباید در هیچ یک از صفحات دیگر مقاله درج گردد.

Times New Roman

عنوان مقاله 

عنوان مقاله باید کوتاه(کمتراز20 واژه) گویا، دقیق،رسا، جامع و بیان‌گر محتوای اصلی مقاله باشد.

عنوان معادل به زبان انگلیسی نیز باید با شیوه تعریف شده در این الگو مشخص و درج شود.

Times New Roman 16 Bold

چکیده و واژه‌های کلیدی

چکیده باید بتواند بیش‌ترین مقدار اطلاعات مربوط به مقاله را در کم‌ترین حجم ممکن بیان نماید خلاصه مقاله باید حاوی حداقل150 وحداکثر250 کلمه بوده وشامل بخش‌های مقدمه وهدف، روش کار، یافته ها و نتیجه‌گیری باشد. در پایان خلاصه مقاله بین 3 الی 10 واژه کلیدی باید ذکر شود چکیده باید به دو زبان انگلیسی و فارسی و چکیده انگلیسی باید دقیقاًً مطابق با چکیده فارسی تهیه شوددد

 

عنوان بندها 

عناوین بخش‌های اصلی با فونت 14 و در وسط و عناوین فرعی با فونت 12

Times New Roman 14 Bold

زیر نویس‌ها،  

زیرنویس شکل‌ها در وسط و زیر شکل، و برای جدول در بالای آن آورده شود

Times New Roman 11 Bold

داخل جدول 

متن  و اعداد داخل جدول در مقالات فارسی حتماً فارسی نوشته شود

Times New Roman 10

فرمول‌ها  

فرمول‌ها و علام ریاضی تایپ شود . معادلات به صورت خوانا با حروف و علائم مناسب با استفاده از Microsoft Word Equation   یا Equation Editor تهیه و به ترتیب شماره‏گذاری شوند. به خوانا بودن زیر نویس‏ها، توان‏ها و حروف یونانی و ... به‌کار رفته توجه خاصی مبذول شود

(1)                                                     

Times New Roman 11

متن مقاله 

مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته­ها، بحث و نتیجه‌گیری و قدردانی و تشکر با فونت 12 تایپ شود و فاصله سطرها حتما  Exactly 23 باشد

Times New Roman12

منابع

همهٔ منابع با قلم 11 pt و با توجه به الگو تایپ شود ( الگوی زیر برای تهیه منابع رعایت شود)

1. مؤید، محسن، نگرشی نو بر تکوین نئوتتیس و ارتباط آن با ماگماتیسم ترشیری زون‌های ارومیه - دختر و البرز غربی- آذربایجان، مجموعه مقالات ششمین همایش زمین‌شناسی کشور- دانشگاه شهید با هنر کرمان، (1381)، ص 378- 374.

2. احمدزاده، غلامرضا، بررسی پتروگرافی و پترولوژی ولکانیک‌‌های شمال گله بان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دانشگاه تبریز(1381).

2. H. Nakamura، Nonthermal effects of mobile-phone frequency micrwaves on uteroplacental functions in pregnant rat، Reproduction Toxicology،17(2003) 321-326.

1. B. Granum and M. Lovik The effect of particles on allergic immune responses. Toxicological Sciences، 65(2002) 7-17.

 

 

 

 

 

تعهد نامه

بدین‌وسیله تعهد می‌کنم که مقاله با عنوان:

 

 

 

 

{نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)، مرتبه علمی نویسندگان(به فارسی و انگلیسی)، شماره تماس(ثابت و همراه) و ایمیل نویسنده مسئول}:

 

 

 

 

 

 

 

  • همهٔ افرادی که نام آن‌ها به‌عنوان نویسندگان در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارائه آن به این مجله آگاهی دارند.
  • اسامی نویسندگان و اولویت نام آن‌ها پس از ارائه مقاله تغییر نخواهد کرد.
  • مقاله هم‌زمان برای نشریات دیگری ارسال نشده است و تا زمان اعلام نتیجه نهایی از سوی
    " نشریه مواد و انرژی" به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.

و آگاهی دارم که در صورت ارسال نکردن تعهدنامه به دفتر نشریه ظرف مدت 2 هفته بعد از تاریخ ارسال مقاله، بررسی اولیه صورت نخواهد گرفت.

  نام و نام خانوادگی:                                                             تاریخ و امضاء: 


*  خواهمشند است همهٔ نویسندگان تعهد نامه را امضا کنند. 


دفعات مشاهده: 10150 بار   |   دفعات چاپ: 637 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه علوم دانشگاه خوارزمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Quarterly Journal of Science Kharazmi University

Designed & Developed by : Yektaweb