راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

 ****نویسندگان گرامی لطفا جهت تسریع در روند داوری و ارتباط با شما نویسندگان محترم تلفن همراه و ثابت خود را درج نمایید .

 1. مقاله های قابل چاپ در مجله «تحلیل فضایی مخاطرات محیطی»، مقالات اصیلی هستند که حاوی ایده ها، رویکردها و روش های نوین و حاصل یافته های تحقیقات علمی باشند، به نحوی که به پیشبرد علوم محیطی (بویژه علم جغرافیا) از لحاظ نظری و کاربردی یاری رسانند؛
 2. مقاله ها باید جدید و حاصل تحقیقات نویسنده یا نویسندگان باشد و پیشتر در جایی دیگر به چاپ نرسیده باشند؛
 3. مسئولیت کامل مطالب ارایه شده در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است. مجله در این زمینه هیچ مسئولیتی را عهده دار نمی شود؛
 4. برای چاپ مقاله هزینه هفت میلیون و پانصد هزار  ریال اخذ می شود. که پس از اعلام تایید نهایی چاپ  توسط نویسنده مسئول انجام شود .   
 5. مراحل پرداخت : الف -وارد شدن به  صفحه شخصی ب - صورتحساب کاربر فعال می باشد کاربر پس از وارد شدن به این قسمت  مبلغ در خواستی و  شناسه پرداخت  ( ۳۱۵۰۷۴۲۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۱۴۰۰۲۹۱۵۷۲۰۹۸  ) را وارد نموده در این مرحله پرداخت انجام می شود .
   
 6. مقالات در چارچوب ساختار زیر که حاوی مقدمه، داده ها و روش کار، شرح و تفسیر نتایج، نتیجه گیری و منابع و ماخذ است، تدوین می شود:

الف)  مقدمه: شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت، پیشینه تحقیق ،  سوالات و هدف کلی تحقیق. تمام استدلال و پشتیبانی علمی از مقاله بر اساس کارهای دیگران و چهارچوب نظری نویسنده یا نویسندگان اینجا آورده می شود. پس از بیان این موارد در آخر هدف تحقیق یا موضوع مقاله نوشته می شود. بیشترین تعداد منابع در این بخش آورده می شود. منابع باید در سطح جهانی و ملی و منطقه ای باشد. 

ب- داده ها و روش کار: شرح منطقه مطالعه در حدی که به خواننده در فهم تحقیق و نتایج آن کمک می کند. ثانیا ضرورت و دلایل انجام تحقیق در منطقه مورد مطالعه را بیان می کند.  فرضیه ها(در صورت داشتن)، البته باید فرضیه ها تا حدودی از نظر علمی پشتیبانی شوند. نوع داده ها و منبع آنها و روش استخراج یا تهیه داده ها. روشهای پردازش داده ها، فرمول ها و مدل ها در حد نیاز مقاله شرح داده شود. هرگز روش ها به صورت مستقل و با عنوان مستقل شرح داده نشوند. فقط تحت عناوین کاری مقاله و در حد نیاز شرح داده شوند.

 •  شرح و تفسیر نتایج: شرح منظم و مرتبط یافته های تحقیق و تحلیل نتایج. منظور از تحلیل استدلال یافته های تحقیق بر اساس اصول علمی و یافته های محققین دیگر است. تا ضمن استدلال یافته ها نقش آنها را در توسعه دانش نشان دهد. عناوین و مطالب این بخش در باره نتایج است. از نوشتن جملات عملیاتی خودداری کنید. این جملات مربوط به بخش روش کار هستند. برای مثال ننویسید " بررسی تهیه نقشه پراکندگی بارش سالانه ایران" بلکه بنویسید پراکندگی بارش سالانه ایران. حتما از تکرار بحث های بخش روش کار خودداری کنید. در عناوین جدول ها و شکل ها از نوشتن عبارت  ماخذ نویسندگان یا نویسنده  جدا خودداری کنید. همه مقاله کار نویسنده یا نویسندگان است مگر شکلی که از منبع دیگر استفاده شده است.

     شرح و توصیف نتایج و یافته ها باید حداقل معادل فضای اشغال شده توسط نقشه ها و نمودار ها باشد. برای نمونه اگر دو صفحه شکل و جدول دارید باید حداقل دو صفحه هم شرح متنی داشته باشید.هنر محقق جغرافیا تفسیر و تحلیل نقشه ها ونمودارها است. باید مطالبی را بنویسید که خواننده معمولی نمی تواند استخراج کند. شرح صرف شکل و نقشه هم درست نیست. متن همه نقشه ها وجداول و نمودار ها باید به فارسی تهیه شوند.

 • نتیجه گیری. فقط به توضیح یافته های اصلی تحقیق می پردازد و می تواند حد اکثر نیم صفحه باشد. از تفسیر و تحلیل و آوردن منابع در این بخش خودداری کنید.
 1.  لیست منابع. منابع بر اساس حرف اول فامیلی نویسنده اول مقاله و به صورت الفبایی تنظیم می شود. هر منبع به شرح زیر نوشته شود
 • مقالات
 • الف- یک نویسنده:
 • فامیلی، نام. سال. عنوان مقاله. نام مجله(ایتالیک)، شماره جلد(بولد): شماره صفحات. به نقطه گذاری توجه شود.

ب- مقالات با دو یا چند نویسنده:

 • فامیلی، نام نویسنده اول؛ نام نویسنده دوم و فامیلی نویسنده دوم، نام و فامیلی نویسنده سوم ، .... و نام و فامیلی نویسنده آخر. سال.  عنوان مقاله. نام مجله(ایتالیک)، شماره جلد(بولد): شماره صفحات.

علیجانی، بهلول؛ پیمان محمودی ، محمد سلیقه و اله بخش ریگی چاهی. ۱۳۹۰. بررسی تغییرات  کمینه ها و  بیشینه های دما در ایران.  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ۱۰۲: ۱۰۱-۱۲۲.

Alijani, B.; J. O’Brien, and B. Yarnal. ۲۰۰۸. Spatial analysis of precipitation intensity and concentration in Iran. Theoretical and Applied Climatology, ۹۴: ۱۰۷–۱۲۴.

 DOI ۱۰.۱۰۰۷/s۰۰۷۰۴-۰۰۷-۰۳۴۴-y

همانطور که در منبع لاتین مشاهده می کنید در نویسندگان دوم و بعد  علامت اختصاری نام او اول نوشته شده و سپس فامیلی او نوشته شده است. به نقطه گذاری هم دقت کنید.

 • کتابها
 • نام خانوادگی، نام. سال. عنوان کتاب(ایتالیک).  نام و نام خانوادگی مترجم. نوبت چاپ. محل نشر.

     علیجانی، بهلول. ۱۳۸۵. آب و هواشناسی سینوپتیک، چاپ دوم. انتشارات سمت، تهران.

Kim, Y.J.; U. Platt, M.B. Gu, and H. Iwahashi (Eds.). ۲۰۰۹. Atmospheric and Biological

Environmental Monitoring.  Springer, London.

 • رساله ها و پایان نامه و در کل  همه منابع مجلد همانند کتاب رفتار می شود. 
 • منابع مجلد با چند نویسنده همانند مقالات با چند نویسنده رفتار می شود.
 • در همه منابع اسامی فارسی کامل نوشته می شود. اما در منابع لاتین نام محقق به صورت حرف اول بزرگ نوشته شود. به مثال ها توجه کنید.
 1.  ارجاعات داخل متن :
 • ارجاع به مقاله :در داخل پرانتز به صورت، (فامیلی، سال)؛ ذکر شماره صفحه مقاله در اینجا لازم نیست.
 • ارجاع به کتاب: شماره صفحه هم داخل پرانتز بعد از سال انتشار آورده شود؛

تبصره ۱: در منابع دو نفره فامیلی هر دو نفر داخل پرانتز نوشته شوند. در منابع با بیش از دو نفر فامیلی نفر اول نوشته شود و بقیه به صورت و همکاران نوشته شود.

تبصره ۲: اگر داخل پرانتز بیش از یک منبع آورده شود، فاصله بین منابع با  ؛  مشخص می شود.

تبصره ۳:  در متن مقاله،  نام لاتین بصورت فارسی نوشته شود.  اما، در ارجاع داخل پرانتز فامیلی نویسنده و سال میلادی بصورت لاتین آورده شود. به جمله زیر توجه کنید:

تابلر (Tobler, ۱۹۷۲) جغرافیدان آمریکایی اصل معروف پراکندگی فضایی را مطرح کردند. بنا بر این اصل پدیده های نزدیکتر به هم شبیه ترند.

 • حد اقل منابع برای مقالات ۲۱ منبع اصیل و علمی است.
 1. حداکثر تعداد صفحه های مقاله ۱۶ است.
 2. مقالات بایستی دارای چکیده فارسی و انگلیسی به شرح زیر باشند:

الف-  چکیده فارسی: این چکیده در حدود ۲۰۰ ۲۵۰ کلمه و به صورت خبری نوشته می شود. چکیده فارسی دارای ساختاری شامل موضوع، داده ها و روش جمع آوری و پردازش، نتایج و کلید واژه ها (حد اقل پنج کلمه )است.

ب - چکیده انگلیسی: این چکیده بصورت مبسوط نگاشته می شود. چکیده انگلیسی دارای حجمی  بین ۷۰۰ -۱۰۰۰ کلمه است. ساختار تدوین این چکیده شامل بیان مساله ، روش تحقیق، شرح و تفسیر نتایج، و کلمات کلیدی است.

 1. جداول و اشکال  مرتبط با مقاله باید در سطح استاندارد متعارف (یعنی در حد رویت باشد نه بزرگتر و نه کوچکتر)، غیر رنگی و از نظر فنی قابل چاپ باشند. عناوین جداول در بالای آنها و عناوین اشکال در زیر آنها نوشته شود. ضمنا ضروری است جداول و اشکال ارجاع داخل متن داشته باشند.
 2. مقاله های مستخرج از پایان نامه های تحصیلی و یا طرحهای پژوهشی، همراه با معرفی اصل اثر به چاپ خواهند رسید.
 3. تمام مقالات توسط اعضای هیات تحریریه و یا استادان متخصص داوری خواهند شد و تنها پس از تایید، قابل چاپ خواهند بود.
 4. متن  مقاله در قالب نرم افزار Word ۲۰۱۰ با مشخصات زیر تایپ شود:
 • فرمت کاغذ مورد استفاده است. در این فرمت فاصله متن از حاشیه بالا و پایین ۳ سانتیمتر، از راست ۳.۵ و چپ ۲.۵ سانتیمتر باشد؛
 • فاصله بین خطوط ۱.۱۵ است؛
 • نوع فونت کلمات متن فارسی B Nazanin و کلمات و عبارات انگلیسی Time New Roman است. اندازه کلمات برای عنوان مقاله قلم ۱۴ Bold ، تیتر های اصلی قلم ۱۲ Bold، برای متن قلم ۱۲ است. اندازه متون لاتین یک شماره کوچکتر از متون فارسی است؛
 • چکیده فارسی مقالات و واژگان کلیدی در صفحه ای جداگانه با قلم B Nazanin۱۰Bold  و چکیده انگلیسی در انتهای مقاله با قلم۱۲  Time New Roman  نوشته شود؛
 • عنوان، مرتبه علمی، آدرس الکترونیک، تلفن تماس و موسسه محل خدمت نویسندگان در صفحه ای جداگانه با قلم B Nazanin۱۱Bold  نوشته شود.   
 • عناوین جداول و اشکال بافونت B Nazanin ۱۰Bold نوشته شود.
 • همه جداول و اشکال به فارسی تهیه شوند.

مقالات تحلیلی و مروری.  این نوع مقالات از محققین و نویسندگان صاحب نظر و برجسته پذیرفته می شود و تعداد منابع این مقالات باید خیلی بیشتر باشد.

توجه: مقالات فقط در صورت مطابقت با راهنمای نشریه پذیرش اولیه می شوند. در غیر این صورت عودت داده می شوند.


فرم تعهدنامه و مشخّصات نویسندگان مجلّه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

اینجانب ......................................................................................................... (حتما عضو هیئت­ علمی دانشگاه)
 مقاله با عنوان ..................................................................................................................................................................................................... که برگرفته از «نوع فعالیت پژوهشی» (پایان­نامه کارشناسی‌ارشد، رساله دکتری، طرح پژوهشی، یا ....) و با همکاری امضا کنندگان زیر است را به سایت مجلّه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی  ارسال کرده­ ام، متعهّد به رعایت اصول اخلاقی مندرج در سامانه نشریه (https://jsaeh.khu.ac.ir) بوده، تاکنون مقاله را در جایی به چاپ نرسانده­ام، در هیچ نشریه ­ای در دست بررسی چاپ نیست، آن را به­ منظور بررسی به نشریه دیگری ارسال نکرده ­ام و درصورت تمایل برای بررسی مقاله در نشریه دیگر، پیش از ارسال مقاله به داوران، نامه‌ای برای بازپس‌گیری آن به دفتر مجلّه ارسال خواهم کرد. در ضمن متعهّد می‌‌شوم پاسخگوی اصلاحات مورد نظر مجلّه باشم و درصورت پذیرش مقاله، حقوق آن را به‌طور کامل به مجلّه انتقال دهم.
                                                                                                    
 
تاریخ: ..........................................................
امضاء نویسنده مسئول: ..........................................................
تأییدیه همکاران مقاله
مشخّصات همه نویسندگان مقاله به­ترتیب مندرج در متن مقاله و سامانه

ردیف نام و نام­خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی رتبه علمی محل اشتغال به کار
۱        
۲        
۳        


 
مسئول عهده‌دار مکاتبات:
آدرس: ...................................................................................، کدپستی: ....................................، تلفن: ..............................، موبایل: ...................................
Email: ..........................................................................................

فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.
 

آدرس الکترونیکی: نام نویسنده مسئول:
تلفن: وابستگی سازمانی:
عنوان مقاله:
آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟
بلی خیر
آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟
 
بلی خیر
آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟
بلی خیر
آیا جنبه‏ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر باشد؟
بلی خیر
نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا

 
بیانیه اخلاقی ناشر
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی  اهمیت توسعه بالاترین استانداردهای اخلاقی را تشخیص داده و نسبت به ارتقاء عملکردهای اخلاقی نشر پایبند است. ما معتقدیم که سنجش اخلاق نشر یکی از جنبه‌های مهم فرایند ویراستاری و داوری توسط همتایان است و به این ترتیب در حیطه مسئولیت سردبیر و ویراستار علمی نشریه قرار دارد. ما به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به بهبود مرور توسط همتایان ابزارهایی را برای کمک و راهنمایی ویراستاران در این رابطه عرضه کرده‌ایم تا نشری اخلاقی را توسعه دهیم.  این نشریه همچنین عضو کمیته اخلاق نشر  (COPE) است و از اصول و ضوابط آن پیروی می‌کند. 

انواع مقالات:
مقالات اصیل پژوهشی (Original Articles):
مقالات اصیل باید شامل صفحه عنوان، چکیده، مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، تعارض منافع، تقدیر و تشکر و منابع باشند.

مقالات مرور روایتی (Review articles):
مقالات مروری از نویسندگان صاحب نظر در آن موضوع یا نویسندگانی که در زمینه موضوع مقاله ارسالی دارای دست کم ۳ مقاله اصیل در مجلات معتبر باشند، پذیرفته می‌شود.

مقالات مرور نظام‌مند :(Systematic review)
 به شرط رعایت استانداردهای انجام این نوع مقالات، محدودیت یاد شده در مورد مقالات مروری روایتی را ندارند.

نامه به سردبیر ((Letter to editor:
 نامه به سردبیر در مورد موضوعات به روز و در حوزه فعالیت مجله و همچنین نقد مقالات شماره‌های قبلی مجله پذیرفته می‌شو
د.


دفعات مشاهده: 21936 بار   |   دفعات چاپ: 1046 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Spatial Analysis Environmental hazarts

Designed & Developed by : Yektaweb