برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (7426 مشاهده)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (3761 مشاهده)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (3410 مشاهده)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (3022 مشاهده)
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (2972 مشاهده)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (2926 مشاهده)
واکاوی جایگاه آموزشیِ «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه‌‌ای برای تربیت (2913 مشاهده)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (2826 مشاهده)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (2799 مشاهده)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (2782 مشاهده)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (2780 مشاهده)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (2754 مشاهده)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (2680 مشاهده)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (2609 مشاهده)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (2503 مشاهده)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (2502 مشاهده)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (2459 مشاهده)
بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت (2375 مشاهده)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (2315 مشاهده)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‏آموزان دبیرستانی (2309 مشاهده)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (2185 مشاهده)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (2157 مشاهده)
دیالکتیک، چون روش و رویکرد در پژوهش های تربیتی (1988 مشاهده)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (1971 مشاهده)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (1906 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (3365 دریافت)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (1840 دریافت)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (1831 دریافت)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (1535 دریافت)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (1535 دریافت)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (1490 دریافت)
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (1361 دریافت)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‏آموزان دبیرستانی (1282 دریافت)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (1222 دریافت)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (1165 دریافت)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (1106 دریافت)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (1067 دریافت)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (1052 دریافت)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (974 دریافت)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (936 دریافت)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (921 دریافت)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (890 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (861 دریافت)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (833 دریافت)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (803 دریافت)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (762 دریافت)
تاثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (703 دریافت)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (665 دریافت)
تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان اشتیاق و سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه‌ اول (598 دریافت)
بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت (563 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 4815 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 3130 بازدید)
تماس با ما ( 2656 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2592 بازدید)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 2554 بازدید)
تماس با ما ( 2351 بازدید)
برقراری تماس با ما ( 2316 بازدید)
درباره نشریه ( 1743 بازدید)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 1342 بازدید)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 1309 بازدید)
ا ( 1257 بازدید)
نکات نگارشی جدید ( 1227 بازدید)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 1211 بازدید)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 1026 بازدید)
خوش آمدید ( 396 بازدید)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 16 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 312 چاپ)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 276 چاپ)
برقراری تماس با ما ( 271 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 200 چاپ)
تماس با ما ( 182 چاپ)
خوش آمدید ( 163 چاپ)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 163 چاپ)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 161 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 157 چاپ)
تماس با ما ( 148 چاپ)
نکات نگارشی جدید ( 135 چاپ)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 134 چاپ)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 123 چاپ)
ا ( 108 چاپ)
درباره نشریه ( 86 چاپ)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 2 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb