راهنمای نویسندگان

دستورالعمل تدوین مقاله برای فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی

نحوه ارسال مقاله:

ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس http://www.rph.khu.ac.ir  انجام می‌شود.

شرایط پذیرش مقاله:

۱-      مقاله‌های ارسالی باید در زمینه­ تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

۲-      مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.

۳-      علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا همزمان برای سایر نشریه­ ها ارسال نشده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره ها، سمپوزیوم‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.

۴-      زبان رسمی نشریه فارسی - انگلیسی است (در قسمت فارسی تمامی مطالب اعم از عنوان نام نویسندگان، خلاصه مقاله و مقاله کامل به استثناء منابع باید به زبان فارسی باشد و در داخل متن از واژه انگلیسی استفاده نشود مگر به صورت پاورقی و در قسمت انگلیسی شامل: عنوان، نام نویسندگان، خلاصه، خلاصه مبسوط و منابع است).

۵-       مقاله‌های ترجمه شده از زبان­های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.

۶-      نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله ­های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

۷-      مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده‌ مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست.

۸-      مقاله‌های علمی- مروری از نویسندگان مجرب در زمینه­ های تخصصی در صورتی پذیرش می‌شود که به منابع متنابهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد.

۹-      اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۱۰- حروفچینی مقاله‌های ارسالی بایستی به شکل دو ستونه، با فاصله تقریبی میان دو ستون و میان سطور ۱ سانتیمتر با قلم ترجیحا B Nazanin فونت ۱۲ ، برای متن‌های لاتین با قلم Times New Roman فونت ۱۱ با فاصله تقریبی میان سطور ۱ سانتیمتر در محیط Microsoft Word ۲۰۰۳-۲۰۰۷ یا ویرایش‌های بالاتر و با فاصله ۲ سانتیمتری از چپ و راست و فاصله ۳ سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود.

۱۱- دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است.

۱۲-  کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل/ جدول/ تصویر می‌باشند، دارای قطع یکسان و شماره صفحه باشد و حداکثر حجم مقاله‌ها همراه  با جدول‌ها و نمودارها نباید از ۱۵ صفحه بیشتر باشد.

۱۳-  مقاله ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه دریافت می‌شود و به مقاله ­های ارسال شده از طریق نامه یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۴- پس از چاپ مقاله نسخه‌ای از نشریه حاوی مقاله مورد نظر به تعداد نویسندگان، برای نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.

۱۵-  فایل های ارسالی بایستی دارای بخش‌های زیر باشد:

 • فایل نام نویسندگان : این فایل شامل عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی، نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به ترتیب میزان سهم و مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل، کد ارکید نویسنده/ نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)، نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی و انگلیسی (شامل نشانی پستی- شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگار و نشانی الکترونیکی)، مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی (در صورت وجود) است.
  عنوان و اسامی نویسندگان در یک فایل مستقل به زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شود.
 • چکیده مبسوط(برای دریافت فایل نمونه کلیک کنید.)
 • شامل عنوان کامل نویسندگان مانند چکیده انگلیسی و قسمت مربوط به مقدمه در حد ۲۵۰ کلمه،‌ روش ۳۵۰ کلمه، یافته ها حدود ۶۰۰ کلمه همراه با جداول و نمودارها(به زبان انگلیسی) و نتیجه گیری حدود ۳۵۰ کلمه(فرمت چکیده مبسوط در صفحه اول نشریه قابل دریافت است)

 • فایل اصلی مقاله: فایل مقاله بدون نام نویسندگان است. این فایل شامل موارد زیر است:
 1. عنوان کامل مقاله به فارسی: عنوان مقاله که در وسط صفحه نوشته می‌شود. چکیده فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسأله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه‌گیری است.
 2. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در ۲۵۰ کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشد.
 3. کلید واژگان فارسی: (۳ تا ۷ واژه) واژه‌های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده نمود.
 4. چکیده انگلیسی Abstract و کلید واژگان انگلیسی: (برگردان کامل عنوان، متن و واژگان کلیدی چکیده فارسی).
 5. بعد از صفحه اول، سایر صفحات شامل مقدمه: باید با طرح مسئله و مرور پژوهش­های انجام شده، هدف پژوهش راتوجیه کند و به خصوص نوآوری در تحقیق را بطور واضح بیان نماید. روش: نوع پژوهش، نمونه گیری، ابزارها و شیوه اجرای پژوهش و طرح آماری باشد. روش های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار بکار گرفته شده است به­ طور کامل شرح داده شوند. یافته ها: برای ارائه منطقی و اصولی نتایج کمی و کیفی به دست آمده (در صورت نیاز با استفاده از جدول و نمودار و طبقه بندی نتایج). هر جدول از شماره، عنوان، سرستون‌ها و متن جدول تشکیل می‌شود. عنوان هر جدول‎ در بالای آن درج شود. برای درج عنوان، پس از کلمه جدول و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر خودداری گردد.
 6. نتیجه­ گیری و بحث: برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده با توجه به هدف پژوهش و یافته­ های سایر پژوهش­ها.دقت شود که کلیه شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه شکل نامگذاری شده و عنوان شکل‎ در زیر آن درج شود. برای درج عنوان هر شکل، پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. عکس‎ها باید به وضوح و کیفیت بالا ‌با فرمت JPG  یا  آورده شوند. معادل فارسی مفاهیم و نام­های خارجی در حتما زیر نویس شود. 
 7. درج قدردانی از حامی و تامین کننده اعتبار پژوهش در مقاله، قبل از منابع الزامی می باشد.(در صورتی که مقاله فاقد حامی و تامین کننده مالی است،‌ ذکر شود.)
 8. ارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش (نام نویسنده، سال) مشخص شود و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند. ذکر منابع در متن به شکل فارسی و در فهرست پایانی فقط به زبان انگلیسی بوده و منابع استفاده شده‌ فارسی نیز باید در فهرست پایانی به زبان انگلیسی درج شوندو چنانچه منبع فارسی است در انتهای برگردان آن به انگلیسی از [Persian] استفاده شودو کلیه منابع براساس APAباشد. منابع لاتین باید مستند و معتبر و قابل دسترسی آنلاین باشند.دفعات مشاهده: 22615 بار   |   دفعات چاپ: 967 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb