برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیل بازار انرژی برق ایران در چارچوب رویکرد تعادل نگاشت عرضه(SFE):مطالعه موردی منطقه اصفهان (44568 مشاهده)
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (38440 مشاهده)
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (36572 مشاهده)
بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک‌های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران (35803 مشاهده)
برآورد ناپارامتریک و شبه‌پارامتریک تابع تولید صنعت خودرو با تاکید بر نهاده انرژی: معرفی روش اولی - پاکس (OP) در برآورد الگوی داده‌های ترکیبی (32208 مشاهده)
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی (30131 مشاهده)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (27282 مشاهده)
شبیه سازی الگوی پولی برای وزن‌دهی رأی در تحلیل اقتصادی دموکراسی (26332 مشاهده)
تاثیرتوسعه بازار مالی در تاثیر گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلویی (26200 مشاهده)
بررسی تأثیر کانال قیمت دارایی‌ها در اثرگذاری سیاست پولی در ایران مطالعه موردی: شاخص قیمت مسکن. (26025 مشاهده)
ضرایب فزاینده داده-ستانده و رشد اقتصادی ایران (24592 مشاهده)
مدل سازی الگوی تأمین مالی مناسب برای بخش عمومی شهری در ایران (24295 مشاهده)
تأثیر فساد اداری بر نرخ پس‌انداز ناخالص ملی کشورهای منطقه‌ی MENA (رهیافت داده‌های تابلویی پویا) (23069 مشاهده)
مدل سازی هوشمند اثرات نامتقارن شوک های پولی بر تولید در اقتصاد ایران(کاربردی از شبکه های عصبی مصنوعی) (22989 مشاهده)
شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد به سازی نظام بازنشستگی ایران (22381 مشاهده)
بررسی تأثیر مخارج دولت بر مصرف خصوصی با توجه به آثار جبرانی مخارج دولت؛ با کاربردی برای ایران (21747 مشاهده)
تحلیل پویای تقاضای نهاده انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (21339 مشاهده)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (21156 مشاهده)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (21075 مشاهده)
بررسی تأثیر هزینه ی آموزش بر سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (21039 مشاهده)
اندازه‌گیری هزینه‌های رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران: رویکرد ناکارایی تخصیصی و ناکارایی x (20992 مشاهده)
تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1378-1386 (20363 مشاهده)
نقش کیفیت نهادی در رابطه نرخ واقعی ارز با قیمت نفت، مطالعه موردی: اقتصادهای نفتی (19970 مشاهده)
تحلیل و آزمون عدم تقارن در رفتار سیاستگذاری پولی بانک مرکزی (19934 مشاهده)
اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ (19197 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ارزیابی جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌جای سوخت‌های فسیلی در ایران: رهیافت کنترل بهینه (32587 دریافت)
مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران (24616 دریافت)
بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران (24225 دریافت)
بررسی تاثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (2012-1996) (15731 دریافت)
مدل‌سازی و پیش‌بینی نوسانات بازار سهام با استفاده از مدل انتقالی گارچ مارکف (13678 دریافت)
بررسی فقر و عوامل تعیین‌کننده آن در بین خانوارهای شهری کشور (13136 دریافت)
بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH (12885 دریافت)
رویکردی نوین در محاسبه سری زمانی سرمایه در ایران: روش الگوریتم بازگشتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (1338-1389) (12137 دریافت)
محاسبه قیمت سایه‌ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (10729 دریافت)
الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران (10495 دریافت)
تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی (9570 دریافت)
تحلیلی بر روش‌های ارزیابی کارایی بازار سرمایه در ایران (9168 دریافت)
تاثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران (9125 دریافت)
بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (7834 دریافت)
تلاطم و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل) (7655 دریافت)
مدلسازی اجتناب‌ناپذیری زیان اکثریت معامله‌گران در بازار فارکس با استفاده از نظریه فرایندهای تصادفی (7575 دریافت)
قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران (7421 دریافت)
تحلیل مقایسه‌ای نقش مؤلفه‌های اقتصادی و فنی در بهبود کارایی مصرف انرژی بخش خانگی ایران (7270 دریافت)
بررسی تطبیقی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران (7201 دریافت)
بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی (7046 دریافت)
تحلیل آماری و برآورد فاصله اطمینان پیش‌بینی شبکه عصبی ترکیبی به منظور مقایسه با مدل خطی ARIMA: مطالعه موردی مصرف ماهانه گاز طبیعی در بخش خانگی ایران (7044 دریافت)
شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس (6993 دریافت)
تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده‌ی اسلامی (6754 دریافت)
اثر مهاجرت بر رشد اقتصادی و همگرایی منطقه ای در ایران (6625 دریافت)
بررسی تاثیر نابرابری اقتصادی و سیاسی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب: رویکرد پانل GMM (6095 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای تدوین مقاله ( 23678 بازدید)
هیئت تحریریه ( 19073 بازدید)
کلیه شماره های مجله ( 19057 بازدید)
مقالات آماده ویرایش ( 18952 بازدید)
درباره نشریه ( 16700 بازدید)
تماس با ما ( 16448 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 14286 بازدید)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 14103 بازدید)
اهداف نشریه ( 12941 بازدید)
اطلاعات ثبت نام ( 12017 بازدید)
ارسال همزمان مقاله ( 10883 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده ( 10878 بازدید)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 10756 بازدید)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 10602 بازدید)
تغییر پست الکترونیک ( 10327 بازدید)
ضمیمه مقالات ( 10285 بازدید)
نحوه ویرایش مقاله ( 9556 بازدید)
پیگیری مقالات ( 8332 بازدید)
سطح بندی فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی در رده Q1 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ( 5216 بازدید)
*مهم* تغییر آدرس و شماره تماس مجله *مهم* ( 5113 بازدید)
راهنما برای داوران ( 5072 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 4815 بازدید)
نمایه‌ها ( 4624 بازدید)
نقد ونظر ( 4575 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
پیگیری مقالات ( 478 ارسال)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 374 ارسال)
راهنمای تدوین مقاله ( 349 ارسال)
اطلاعات ثبت نام ( 339 ارسال)
خوش آمدید ( 328 ارسال)
اهداف نشریه ( 313 ارسال)
درباره نشریه ( 312 ارسال)
هیئت تحریریه ( 306 ارسال)
نقد ونظر ( 301 ارسال)
تماس با ما ( 297 ارسال)
نحوه ویرایش مقاله ( 276 ارسال)
کلیه شماره های مجله ( 240 ارسال)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 138 ارسال)
مقالات آماده ویرایش ( 99 ارسال)
راهنما برای داوران ( 95 ارسال)
ضمیمه مقالات ( 85 ارسال)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 79 ارسال)
پایگاه های نمایه کننده ( 78 ارسال)
ارسال همزمان مقاله ( 73 ارسال)
تغییر پست الکترونیک ( 71 ارسال)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 58 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
هیئت تحریریه ( 1984 چاپ)
اخذ رتبه علمی و پژوهشی ( 1812 چاپ)
درباره نشریه ( 1734 چاپ)
پیگیری مقالات ( 1694 چاپ)
اهداف نشریه ( 1660 چاپ)
راهنمای تدوین مقاله ( 1657 چاپ)
تماس با ما ( 1544 چاپ)
اطلاعات ثبت نام ( 1481 چاپ)
نحوه ویرایش مقاله ( 1444 چاپ)
ارسال همزمان مقاله ( 1385 چاپ)
انتشار نسخه الکترونیکی فصلنامه ش 9 ( 1381 چاپ)
ضمیمه مقالات ( 1291 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده ( 1271 چاپ)
مقالات آماده ویرایش ( 1268 چاپ)
فرم اشتراک الکترونیکی ( 1245 چاپ)
تغییر پست الکترونیک ( 1204 چاپ)
نقد ونظر ( 1185 چاپ)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 1129 چاپ)
کلیه شماره های مجله ( 1119 چاپ)
خوش آمدید ( 931 چاپ)
نمایه‌ها ( 888 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Economic Modeling Research

Designed & Developed by : Yektaweb