برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (7863 مشاهده)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (4091 مشاهده)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (3805 مشاهده)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (3346 مشاهده)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (3265 مشاهده)
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (3263 مشاهده)
واکاوی جایگاه آموزشیِ «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه‌‌ای برای تربیت (3152 مشاهده)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (3078 مشاهده)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (3073 مشاهده)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (3060 مشاهده)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (3018 مشاهده)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (3011 مشاهده)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (2975 مشاهده)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (2861 مشاهده)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (2733 مشاهده)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (2726 مشاهده)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (2700 مشاهده)
بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت (2608 مشاهده)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (2591 مشاهده)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‏آموزان دبیرستانی (2510 مشاهده)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (2499 مشاهده)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (2378 مشاهده)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (2250 مشاهده)
دیالکتیک، چون روش و رویکرد در پژوهش های تربیتی (2196 مشاهده)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (2175 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (3749 دریافت)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (2083 دریافت)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (2054 دریافت)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (1815 دریافت)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (1781 دریافت)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (1617 دریافت)
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (1589 دریافت)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (1375 دریافت)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‏آموزان دبیرستانی (1353 دریافت)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (1305 دریافت)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (1285 دریافت)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (1279 دریافت)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (1216 دریافت)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (1141 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (1107 دریافت)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (1082 دریافت)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (1049 دریافت)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (1031 دریافت)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (1024 دریافت)
تحلیل مسیر اثر میزان استفاده از تلفن همراه بر درگیری تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای توجه (901 دریافت)
تاثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (889 دریافت)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (888 دریافت)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (834 دریافت)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (800 دریافت)
شناسایی ویژگی‌ها و کنش‌های معلم حمایت‌کننده از دیدگاه دانش‌آموزان: تحلیل کیفی (778 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 5376 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 3637 بازدید)
تماس با ما ( 2872 بازدید)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 2841 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2823 بازدید)
تماس با ما ( 2580 بازدید)
برقراری تماس با ما ( 2543 بازدید)
درباره نشریه ( 2023 بازدید)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 1606 بازدید)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 1532 بازدید)
نکات نگارشی جدید ( 1457 بازدید)
ا ( 1436 بازدید)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 1435 بازدید)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 1247 بازدید)
خوش آمدید ( 440 بازدید)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 234 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 341 چاپ)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 304 چاپ)
برقراری تماس با ما ( 297 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 217 چاپ)
تماس با ما ( 198 چاپ)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 191 چاپ)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 184 چاپ)
خوش آمدید ( 183 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 166 چاپ)
تماس با ما ( 166 چاپ)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 162 چاپ)
نکات نگارشی جدید ( 160 چاپ)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 149 چاپ)
ا ( 122 چاپ)
درباره نشریه ( 100 چاپ)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 25 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb