برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (15250 مشاهده)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (12444 مشاهده)
ارائه نظریه داده‌ بنیاد برای تبیین فرآیند پرورش دانش‌آموزان خودنظم‌ده در مدارس ابتدایی با تأکید بر نقش معلمان (11912 مشاهده)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (11473 مشاهده)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (11082 مشاهده)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (10725 مشاهده)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (10639 مشاهده)
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (10524 مشاهده)
برنامه‌های تربیت جنسی کودکان و نوجوانان:‌ مرور نظامند (10233 مشاهده)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (10168 مشاهده)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (9678 مشاهده)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (9438 مشاهده)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (9136 مشاهده)
مدیریت مدرسه محور در تراز جمهوری اسلامی ایران (9132 مشاهده)
واکاوی جایگاه آموزشیِ «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه‌‌ای برای تربیت (9050 مشاهده)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (8971 مشاهده)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (8818 مشاهده)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (8800 مشاهده)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‌آموزان دبیرستانی (8793 مشاهده)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (8708 مشاهده)
واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا (8696 مشاهده)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (8626 مشاهده)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (8571 مشاهده)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (8497 مشاهده)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (8417 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (11970 دریافت)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (7706 دریافت)
واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا (6932 دریافت)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (6601 دریافت)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (6378 دریافت)
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (6326 دریافت)
شناسایی ویژگی‌ها و کنش‌های معلم حمایت‌کننده از دیدگاه دانش‌آموزان: تحلیل کیفی (6059 دریافت)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (6006 دریافت)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (5639 دریافت)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (4969 دریافت)
واکاوی دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در خصوص مشکلات درس تمرین معلمی (4876 دریافت)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (4827 دریافت)
نقش وکاربرد سواد اطلاعاتی در نهادینه سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی (4790 دریافت)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (4755 دریافت)
اثر بخشی آموزش حرکات ریتمیک و بازی بر بهبود عمل دقت و توالی شنیداری کودکان بر اساس رویکرد روان عصب شناختی (4699 دریافت)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (4604 دریافت)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (4399 دریافت)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (4312 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (4246 دریافت)
تاثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (3920 دریافت)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (3809 دریافت)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (3646 دریافت)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (3586 دریافت)
منطق تایلر و سرقت ادبی: یک تحلیل تطبیقی از کتاب منطق و نسخه بازبینی شده آن (3416 دریافت)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (3380 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 17575 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 13675 بازدید)
درباره نشریه ( 10932 بازدید)
تماس با ما ( 10168 بازدید)
تماس با ما ( 9786 بازدید)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 7830 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 7105 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6873 بازدید)
برقراری تماس با ما ( 6667 بازدید)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 6046 بازدید)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 5461 بازدید)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 5451 بازدید)
نکات نگارشی جدید ( 5425 بازدید)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 5344 بازدید)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 5229 بازدید)
فهرست افراد ( 2990 بازدید)
شیوه نامه تهیه مقاله ( 2446 بازدید)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 2438 بازدید)
پرداخت هزینه ( 2142 بازدید)
اولویت چاپ ( 2125 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای هیات تحریریه ( 1264 چاپ)
تماس با ما ( 933 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 834 چاپ)
تماس با ما ( 824 چاپ)
درباره نشریه ( 789 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 788 چاپ)
دستورالعمل اخلاقی انتشار مقالات ( 736 چاپ)
برقراری تماس با ما ( 732 چاپ)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 715 چاپ)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 630 چاپ)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 617 چاپ)
نکات نگارشی جدید ( 609 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 607 چاپ)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 606 چاپ)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 589 چاپ)
فهرست افراد ( 465 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار مقاله ( 420 چاپ)
پایگاه های نمایه‌کننده ( 402 چاپ)
خوش آمدید ( 309 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 |

Designed & Developed by : Yektaweb