جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای موضوع مقاله: تخصصي

اقای وحید صالح، دکتر حیدر صادقی، خانم پروانه شمس نجف آبادی، اقای محمدرفیع رضاییان هفتادر، اقای حبیب الله ولی زاده،
دوره 15، شماره 13 - ( 6-1396 )
چکیده

هدف این تحقیق مقایسۀ نیم­رخ آنتروپومتریک، سوماتوتایپ و ترکیب بدنی ژیمناست­های مبتدی و حرفه­ای 6 تا 8 ساله بود. 40 نفر از ژیمناست­ها در دو گروه (مبتدی 20 ژیمناست و حرفه­ای 20 ژیمناست) در این آزمون مشارکت کردند. 17 متغیر آنتروپومتریکی، سوماتوتایپ و ترکیب بدنی از هر آزمودنی اندازه­گیری شد. ابزارهای اندازه­گیری پرسش­نامه­های اطلاعات فردی و ارزیابی سلامت عمومی، کرنومتر، متر نواری، قدسنج، ترازوی قابل­حمل، کالیپر، کولیس و نرم­افزار سوماتوتایپ بود. از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی در دو گروه مستقل) در سطح معناداری 05/ برای بررسی داده­های تحقیق استفاده شد. بین درصد چربی (سه­سر بازو، فوق خاری و ساق پا)، طول کل دست، محیط (ساق پا و باسن)، ترکیب بدنی (BMI)، اندومورفی و اکتومورفی تفاوت معنادار مشاهده شدp<0.05) ). ازمنظر آنتروپومتریکی، 6 تا 8 سالگی را  می­توان پایین­ترین و بهترین سن استعدادیابی ژیمناستیک در نظر گرفت. براساس نتایج پژوهش می­توان نتیجه گرفت که ژیمناست­های حرفه­ای دارای درصد چربی کمتر، طول دست بیشتر، محیط باسن و ساق کمتر، BMI کمتر، اندومورفی کمتر و مزومورفی و اکتومورفی بیشتری نسبت به مبتدی­ها هستند. به طور میانگین ژیمناست­های حرفه­ای از لحاظ کلاس­بندی سوماتوچارت در ناحیۀ اکتومورف- مزومورف و گروه مبتدی در ناحیه اندومورف- مزومورف قرار داشتند
دکتر علی گرزی، دکتر حمید رجبی، دکتر رضا قراخانلو، دکتر محمد رضا دهخدا، دکتر مهدی هدایتی،
دوره 15، شماره 13 - ( 6-1396 )
چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثر هشت­هفته تمرین مقاومتی بر میزان فعالیت استیل­کولین­استراز کل و نوع 12A در عضلات نعلی موش­های صحرایی انجام شد. 16 سر موش صحرایی نر ویستار که از مؤسسه سرم­سازی رازی (سن 10 هفته و وزن 7.090±172.415 گرم) تهیه شدند به­صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرین به­مدت هشت­هفته و هفته­ای پنج­جلسه روی نردبان­های مخصوص به ارتفاع 1 متر و 26 پله، با حمل یک وزنه به میزان 30 درصد وزن بدن خود، که به دُم آنها بسته می­شد، تمرین را آغاز کردند و این میزان به­صورت فزاینده به 200 درصد وزن بدن آنها رسید. تمرین­ها شامل 3 نوبت 4 تکراری با 3 دقیقه استراحت بین نوبت­ها بود. 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، حیوانات تحت بیهوشی قرارگرفتند و عضلات نعلی آنها در وضعیت استریل ازطریق شکاف روی ناحیه پشتی جانبی در اندام پشتی تحتانی جدا شد. از روش هموژن­کردن و الکتروفورزو (پلی­اکریل­آمید 06/0 غیرتقلیبی) برای جداسازی زیرواحدهای فرعی استیل­کولین­استراز استفاده شد. اندازه­گیری میزان فعالیت استیل­کولین­استراز کل و نوع 12A (unit/ml) با استفاده از روش آزمایشگاهی Elisa انجام شد. نتایج آزمون t در گروه­های مستقل نشان داد که در زمینه میزان فعالیت آنزیم استیل­کولین­استراز 12A در گروه تمرین مقاومتی در عضله­ی نعلی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد (0.246). همچنین، میزان فعالیت استیل­کولین­استراز کل نیز در اثر تمرین مقاومتی تغییر معناداری نکرد (0.262). تغییر نکردن میزان فعالیت استیل­کولین­استراز در اثر تمرین مقاومتی در عضلهنعلی نشان­دهنده پاسخ­نا­پذیری فعالیت استیل­کولین­استراز در این عضله در اثر تمرینات مقاومتی در پایانه عصبی است که این نیز احتمالاً ناشی از درگیر نشدن کامل این عضله در تمرین مقاومتی پژوهش حاضر است. بااین­حال، هنوز احتمال تغییر در محتوای استیل­کولین­استراز در این عضلات منتفی نیست که باید در مطالعات بعدی به آن پرداخته شود.    
خانم سمیرا انتظاری، دکتر رغد معمار، خانم مریم کاکاوند،
دوره 15، شماره 13 - ( 6-1396 )
چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر ورزش تکواندو بر تقارن توزیع فشار کف‌پایی، نیروی عکس­العمل زمین و سطح تماس اندام برتر و غیربرتر تکواندوکاران زن نخبه است. در این مطالعه،10 تکواندوکار زن نخبه انتخاب شدند. توزیع فشار کف‌پایی و نیروی عکس‌العمل عمودی زمین و سطح تماس نواحی مختلف کف‌پا با استفاده از دستگاه emed ارزیابی شد. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون تی ­وابسته و تقارن بین دو اندام با استفاده از فرمول شاخص تقارن ارزیابی شد. یافته­ها نشان داد تفاوت معناداری در میزان سطح تماس ناحیه سه­انگشت آخر و همچنین عدم تقارن بین دو اندام وجود دارد. این عدم تقارن در توزیع فشار می­تواند با آسیب­های عضلانی یا بافتی مانند التهاب فشیای کف‌پا یا استرس فرکچر سر استخوان­های کف­پایی مرتبط باشد. بنابراین، در این رشته ورزشی لازم است با انجام تمرینات ویژه به ایجاد توازن و تقارن بیشتر در اندام تحتانی کمک شود تا آسیب­های ناشی از این عدم تقارن به حداقل برسد.
خانم سمیرا محمدی، دکتر هومن مینو نژاد، دکتر رضا رجبی،
دوره 15، شماره 13 - ( 6-1396 )
چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی همه­گیرشناسی آسیب‌های کبدی در مسابقات لیگ‌برتر کشور است. این تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات آینده‌نگر است. کلیه مردان مشارکت‌کننده در رقابت‌های لیگ‌برتر کبدی سال 1393 (تعداد=192نفر) در این مطالعه تحت بررسی قرارگرفتند که از بین آنها ورزشکارانی که در طول رقابت‌ها دچار آسیب‌دیدگی شده‌ و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفته بودند، نمونه‌های این تحقیق در نظر گرفته شدند. اطلاعات مربوط به این تحقیق از طریق ثبت در فرم ثبت آسیب به­کوشش محقق و با کمک پزشک مسابقات در حین برگزاری رقابت‌ها تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون خی‌دو (2x) در سطح معنی‌داری 05/0≥α و همچنین، از آمار توصیفی در قالب اعداد، جدول­ها و نمودارها برای بیان یافته‌های تحقیق استفاده شد. میزان بروز آسیب در هزارساعت مسابقه برابر 9/229 آسیب برآورد شد و بیشترین نواحی آسیب‌دیده سر و صورت (2/26 درصد) و زانو (5/15 درصد) بوده‌است. 5/48 درصد آسیب‌ها از نوع کبودی/کوفتگی/خون­مردگی و بیشترین سازوکار به­وجود‌آورنده آسیب برخورد با حریف (5/82 درصد) بود. 32 درصد آسیب‌ها هنگام زیرگیری رخ داده‌است. میزان آسیب در بازیکنان پست دفاع 5/50 درصد بود. با توجه به یافته‌ها، که بیان‌کننده شیوع بالای آسیب در ورزش کبدی است، به اعضای پزشکی تیم‌ها، مربیان، و ورزشکاران توصیه می‌شود تا عوامل خطرزای بالقوه‌ مرتبط با بروز آسیب‌ را شناسایی و اقدامات لازم را جهت پیش­گیری از آنها انجام دهند.
اقای سلمان نظامی، دکتر محمد علی سمواتی شریف، اقای اسدالله چزانی شراهی،
دوره 15، شماره 13 - ( 6-1396 )
چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثر هشت­­هفته تمرین مقاومتی شدید (به­روش اسپلیت) بر تغییرات سطوح سرمی تستوسترون، کورتیزول، نسبت تستوسترون به کورتیزول (T/C) و تأثیر آن بر رشد و توسعه قدرت عضلانی است. 20 نفر از ورزشکاران مبتدی پرورش­اندام با شاخص توده بدن 25/2±80/23 کیلوگرم بر مترمربع و میانگین سنی 55/2±65/24 در این پژوهش مشارکت کردند. آزمودنی­ها به­صورت تصادفی در دو گروه تمرین قدرتی به­روش اسپلیت (10 نفر) و کنترل به­روش سنتی (10 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرینی با 100-85 درصد 1RM برای شش­نوبت در هفته به­روش اسپلیت (جداسازی گروه­های عضلانی) طراحی شد. گروه کنترل به­روش تمرین کل بدن (سنتی) با همان شدت و مدت به تمرین پرداختند. ضخامت عضله تحت مطالعه (سه­سر بازو) با استفاده از تصویربرداری سونوگرافی در هر دو گروه قبل و پس از مداخله اندازه­گیری شد. نمونه­­گیری خونی، در زمان استراحت قبل و بعد از تمرین­ها در محیط آزمایشگاه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که تمرین به‌روش اسپلیت نسبت به‌روش سنتی، موجب افزایش قدرت عضلانی (01/0P=)، توده عضلانی (001/0P=) و نسبت T/C (02/0P=) می­شود. همچنین، بین قدرت بیشینه با هایپرتروفی (55/0=r،001/0P=) و نسبت T/C با قدرت بیشینه ارتباط معنی­دار مشاهده شد (03/0=p، 74/0=r). نتایج نشان می­دهند، این روش از تمرین مقاومتی موجب افزایش تحریک آنابولیکی و توده عضلانی در بدن می­شود، که افزایش قدرت بیشینه را در­پی دارد.
خانم سمیه صادقی، دکتر محمد رضا اسد، دکتر محمد حسن فردوسی،
دوره 15، شماره 13 - ( 6-1396 )
چکیده

تجمع چربی در کبد به میزان بیش از 5درصد وزن آن را کبد چرب می­گویند. هدف مطالعۀ حاضر ارزیابی تأثیر دوازده­هفته تمرین استقامتی بر آنزیم­های کبدی زنان چاق است. در این تحقیق، 26 زن با  29BMI‍ کیلو­گرم بر متر­مربع و دامنۀ سنی 52-42، به دو گروه تجربی و کنترل (13=n) تقسیم شدند. 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از تمرینات از تمام آزمودنی­ها خون­گیری شد و ارزیابی ترکیب بدن و Vo2max به­عمل آمد. گروه آزمایش تحت دوازده­هفته تمرین استقامتی، شامل هفته­ای سه جلسه، با شدتی بین 40 تا 80 HRmax و مدت 15 تا 30 دقیقه به تمرین پرداختند. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و تی مستقل ارزیابی شدند (05/0α). نتایج نشان داد که در گروه تمرین، افزایش معناداری  در Vo2max (006/0=P) و کاهش معناداری در شاخص­های وزن،BMI  وBF٪ (001/0=P) مشاهده شد. اما تغییر معناداری در آنزیم­های ALT (493/0=P) و AST (403/0=P) مشاهده نشد. نتایج نشان داد تمرینات اثری بر آنزیم­های کبدی زنان چاق ندارد. این ممکن است به عدم آمادگی جسمانی و برخورداری هر دو گروه از وزن و شاخص توده بدنی بالا حتی در گروه تمرین بعد از دوازده هفته مربوط باشد. از دلایل افزایش غیرمعنادار ALT گروه تمرین، نیمۀ عمر طولانی این آنزیم است. بنابراین می­توان زمانی بیش از 48 ساعت برای بازیافت در نظر گرفت.
خانم فرحناز ساکی پور، دکتر حسین مجتهدی،
دوره 15، شماره 13 - ( 6-1396 )
چکیده

بی­اختیاری ادرار در بین زنان سالمند روند رو­به­رشدی دارد و آمار آن، به­خصوص در زنان سرای سالمندان، به­مراتب بیشتر است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر چهارهفته تمرین ثبات­دهندۀ ستون­فقرات بر بی­اختیاری ادراری سالمندان است. در این پژوهش آزمودنی­های سالمند زن 50 تا 70سال (11±67کیلوگرم و توده­بدنی4±27کیلوگرم برمترمربع) در دو گروه تمرین و کنترل (هر گروه 10نفر) به­مدت چهارهفته (هفته­ای سه­جلسه) در تحقیق شرکت کردند و میزان بی­اختیاری ادراری آنان ازطریق پرسش­نامه ICIQ-OAB در مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون اندازه­گیری شد. با توجه به ­نرمال نبودن داده­ها از آزمون­های ناپارامتریک شامل آزمون ویلکاکسون و یومن­ویتنی جهت بررسی تغییرات درون­گروهی و بین­گروهی در سطح 05/0P استفاده شد. تمرینات ثبات­دهندۀ ستون فقرات باعث کاهش معنی­دار بی­اختیاری ادراری در زنان سالمند شد (001/0P=) به­طوری­که این تمرینات باعث کاهش غیرمعنی­دار دفعات ادرار در روز (083/0 P=)، کاهش معنی­دار دفعات ادرار در شب (001/0P=)، کاهش استرس استفاده سریع از سرویس بهداشتی (001/0P=) و کاهش نشت ادرار می­شود (002/0P=). بررسی بین­گروهی نشان داد که گروه تمرین از بی­اختیاری ادراری کمتری در مقایسه با گروه کنترل برخوردار است (01/0P=). تمرینات ثبات­دهنده ستون­فقرات از طریق تقویت عضلات کف لگنی و شکمی به کاهش بی­اختیاری ادراری و مؤلفه­های آن می­انجامد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Scientific Journals Management System

Designed & Developed by : Yektaweb