برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (6965 مشاهده)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (3495 مشاهده)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (3090 مشاهده)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (2755 مشاهده)
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (2713 مشاهده)
واکاوی جایگاه آموزشیِ «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه‌‌ای برای تربیت (2645 مشاهده)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (2631 مشاهده)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (2588 مشاهده)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (2584 مشاهده)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (2554 مشاهده)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (2547 مشاهده)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (2532 مشاهده)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (2439 مشاهده)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (2383 مشاهده)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (2316 مشاهده)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (2307 مشاهده)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (2229 مشاهده)
بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت (2155 مشاهده)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (2131 مشاهده)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‏آموزان دبیرستانی (2119 مشاهده)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (1983 مشاهده)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (1962 مشاهده)
دیالکتیک، چون روش و رویکرد در پژوهش های تربیتی (1822 مشاهده)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (1744 مشاهده)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (1657 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی (2851 دریافت)
بررسی نگرش معلمان در راستای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش (1672 دریافت)
موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و والدین: الگوی مدلیابی معادلات ساختاری (1646 دریافت)
تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی دوره ابتدایی (1455 دریافت)
نقش تفکیک جنسیتی بر پیشرفت تحصیلی و مقبولیت اجتماعی در مدارس ابتدایی (1378 دریافت)
مدیریت دانش فردی: شایستگی رقابتی دانشگران (1265 دریافت)
سبک یادگیری رویکردی برای هدایت تحصیلی دانش ‏آموزان دبیرستانی (1247 دریافت)
تأثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (1185 دریافت)
تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران (1177 دریافت)
بررسی عوامل سازمانی موثر بر تسهیم دانش درون گروهی (مطالعه موردی در ادارات ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران) (1052 دریافت)
بهره‌گیری از کارکرد برنامه درسی پنهان به منظور رشد تفکر انتقادی دانشجویان در آموزش عالی (1023 دریافت)
سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس (928 دریافت)
تأثیر فناوری اطلاعات در توسعه و بهبود کیفیت آموزش (916 دریافت)
انطباق پذیری تکنولوژی های مجازی در آموزش عالی با توجه به معرفت شناسی شخصی اساتید: مطالعه موردی (860 دریافت)
اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش توانایی حل مسأله و قضاوت اخلاقی در دانش‌آموزان (836 دریافت)
انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان دارای والدین وابسته به مصرف مواد مخدر (785 دریافت)
تحلیلی بر هویت ملی در کتب درسی ( مطالعه موردی مطالعات اجتماعی) (771 دریافت)
نقش آموزش های دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکارهای ارتقاء آن (743 دریافت)
توسعۀ یادگیری اتحادهای جبری پایه‌ی اول متوسطه با کاربرد الگوی ده گام مدیریت آموزش (718 دریافت)
ارزیابی صلاحیت مربیان و استادکاران در آموزش همراه با تولید در خارج از مرکز کاردانش (610 دریافت)
مقایسه محیط آموزشی-یادگیری و منبع کنترل تحصیلی در دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد (598 دریافت)
بررسی رابطه بین مولفه های وجدان کاری با تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران (578 دریافت)
تاثیر الگوی طراحی آموزشی مریل و ا دی دی آی ای بر یادگیری و یادداری درس اپیدمیولوژی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران (562 دریافت)
تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان اشتیاق و سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متوسطه‌ اول (542 دریافت)
بازتعریف تعلیم و تربیت و مضامین کلیدی آن بر مبنای مفهوم پدیدارشناختی هویت (517 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نویسندگان ( 4399 بازدید)
اعضای هیات تحریریه ( 2865 بازدید)
تماس با ما ( 2447 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2387 بازدید)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 2338 بازدید)
تماس با ما ( 2139 بازدید)
برقراری تماس با ما ( 2118 بازدید)
درباره نشریه ( 1456 بازدید)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 1138 بازدید)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 1115 بازدید)
ا ( 1089 بازدید)
نکات نگارشی جدید ( 1027 بازدید)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 1014 بازدید)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 822 بازدید)
خوش آمدید ( 351 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 286 چاپ)
بارگذاری مقالات در سامانه جدید ( 244 چاپ)
برقراری تماس با ما ( 244 چاپ)
اعضای هیات تحریریه ( 182 چاپ)
تماس با ما ( 170 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 150 چاپ)
خوش آمدید ( 142 چاپ)
نمایه شدن نشریه در گوگل اسکالر ( 138 چاپ)
اشکال در سیستم ارتباطی با نشریه ( 137 چاپ)
تماس با ما ( 135 چاپ)
نکات نگارشی جدید ( 112 چاپ)
رفع اشکال ارتباط با سایت نشریه ( 107 چاپ)
ا ( 97 چاپ)
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات ( 92 چاپ)
درباره نشریه ( 74 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش‌های تربیتی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb